Království-tianDe.cz

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.kralovstvi-tiande.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Diamond Plus s.r.o., IČ: 06642144, Zámecká 211, 340 12 Měčín (dále jen „Správce“) jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C35513, kontaktní e-mail: info@kralovstvi-tiande.cz, kontaktní telefon: +420 373 700 900, naše webové stránky: www.kralovstvi-tiande.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Ve většině případů se bude jednat o údaje, které nám poskytnete vyplněním objednávky na webovém rozhraní eshopu, případně při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud jste registrovaní na stránkách www.tiande.eu, tj. máte přidělené své ID (dále jen „registrovaní uživatelé“), zpracováváme i údaje z databáze registrovaných uživatelů. Jste-li podnikatel, pak pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů na. Faktury a další účetní doklady můžeme zpracovávat údaje z veřejných rejstříků.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete dobrovolně, jen musíme uvést, že bez poskytnutí některých vašich údajů bychom vám nebyli schopni dodat objednané zboží nebo vyřídit vaše požadavky (tj. bez sdělení doručovací adresy zboží nedokážeme dodat). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, případně další doručovací adresy, IČ, DIČ (pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, ID registrovaného uživatele, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách (školeních), informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli. U registrovaných uživatelů, kromě ID zpracováváme i počet bodů jednotlivých objednávek a pokud jste si nás zvolili jako servisní centrum, pak i údaje o provizích, bonusech a dárcích.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Jste-li neslyšící a tuto informaci uvedete ve svém uživatelském účtu na webovém rozhraní eshopu, tento údaj zpracováváme za účelem zvolení vhodné komunikace při objednávání, dodávce i případných reklamacích zboží. Údaj je pak předán i přepravci.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží nebo služby (školení) a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, případně další doručovací adresy, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, ID registrovaného uživatele, informace o objednaném zboží a službách (školeních), informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli. U registrovaných uživatelů, kromě ID zpracováváme i počet bodů jednotlivých objednávek a pokud jste si nás zvolili jako servisní centrum, pak i údaje o provizích, bonusech a dárcích (abychom mohli dostát svým povinnostem servisního centra vůči vám).

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaj o tom, že je zákazník neslyšící.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi, tedy zejména dodání zboží nebo služby, a pokud jste si zvolili náš eshop jako servisní centrum, pak splnění našich povinností z toho vyplývajících. Smlouvou je zde smlouva uzavřená odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách eshopu a naším potvrzením takové objednávky. U zvláštních kategorií údajů je právním titulem pro zpracování přímo váš souhlas učiněný ve vašem uživatelském účtu na webovém rozhraní eshopu.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, informace o zakoupeném zboží a službách.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv, faktur a naší vzájemné komunikace.

     
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

     
  • Oprávněným zájmem je i ochrana osob a našeho majetku a za tímto účelem používám k monitorování prostor eshopu kamerový systém, který pořizuje obrazový záznam. Kamery jsou umístěné tak, že v prostorách skladu e-shopu jsou umístěny celkem 3 kamery, v prostorách kanceláře 1 kamera a 1 kamera pak snímá venkovní prostor těsně u vstupu do prostor e-shopu. Kamery jsou v nepřetržitém provozu, aktivované detekcí pohybu údaje jsou automaticky vymazány přepisem ve smyčce, po 5 dnech.

     
  • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání informačních e-mailů“. Toto si můžete nastavit a měnit i přímo ve svém uživatelském účtu v eshopu. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku je dán pokyn pro vychystání a expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud zatím nejste naším zákazníkem a udělíte nám svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání informačních e-mailů o našich službách, produktech a akcích.

Jen s vaším souhlasem (a to, i když už u nás nakupujete) budeme realizovat cílenou reklamu, kdy na základě vašich předchozích nákupů a preferencí bychom vám pak posílali nebo by se vám zobrazovala na internetu či sociálních sítích nabídka zboží a služeb, kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce a společnost zajišťující balení a expedici zboží, externí spolupracovníky zákaznické péče. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů vám sdělíme na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@kralovstvi-tiande.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.kralovstvi-tiande.cz. Toto znění je účinné od 11. 5. 2018.

Největší prodejce kvalitních
produktů tianDe

Doprava zdarma při nákupu
nad 1 500 Kč

Dárky k nákupu nad 1 000 Kč
dle vašeho výběru

Pravidelné slevové akce
a soutěže o produkty

Staňte se součástí našeho království

#kralovstvi_tiande_official

Staňte se královnou

a získejte třetinu království k tomu

Přidejte se do klubu tianDe královen. 
Zaregistrujte se a zdarma dostanete 
VIP kartičku s tianDe ID, se kterou máte 
kdykoliv všechny produkty o 1/3 levnější.